Predstavitev

Smo vodilno podjetje na področju čiščenja rezervoarjev za naftne derivate in rezervoarjev za ostale nevarne snovi ter zbiranja nevarnih odpadkov.

Poslanstvo in vizija podjetja ECOPLUS D.O.O
Poslanstvo podjetja Ecoplus je kakovostno, strokovno ter okolju prijazno opravljanje dejavnosti zbiranja, odvažanja in transporta nevarnih odpadkov. Med naše storitve sodijo tudi čiščenje rezervoarjev, čiščenje obdelovalnih strojev, čiščenje avtopralnic, kanalizacije in oljnih lovilcev.

Zaposleni v organizaciji smo skladno s politiko kakovosti, posebej pozorni na zadovoljstvo strank in kakovost opravljene storitve, ki je tudi naš osrednji cilj. Doseči ga skušamo s preseganjem zahtev naših strank, stalnim sistematičnim merjenjem njihovega zadovoljstva in izvajanjem ustreznih ukrepov.
Dober odnos do strank in izpolnjevanje njihovih potreb sta skrb in odgovornost vseh zaposlenih. Pri delu se zavedamo odgovornosti do okolja in skrbimo za zanesljivo, pravočasno in racionalno opravljanje naših storitev.

Naše dejavnosti:

• Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
   - Odpadna olja
   - Odpadni oljni in zračni filtri
   - Odpadne barve
   - Odpadne emulzije
   - Odpadni filtri lakirnic
   - Odpadna plastična in kovinska embalaža

• Transport nevarnih odpadkov
• Čiščenje rezervoarjev naftnih derivatov
• Razrez rezervoarjev naftnih derivatov
• Čiščenje naprav za ločevanje olj in vode (lovilci olj in maščobolovilci)
• Čiščenje avtopralnic
• Čiščenje sistemov za prenos toplote

  - Na ladjah (tankerji)
  - V industriji

• Čiščenje kanalizacije
• Praznjenje greznic in bioloških čistilnih naprav
• Čiščenje vodov in cevi meteornih vod (peskolovi in rešetkasti peskolovi)
• Filtriranje kurilnega olja in hidravličnih oljpovpraševanje
izdelava spletnih strani Copyright © EcoPlus