Za fizične osebe:

Praznjenje greznic in bioloških čistilnih naprav

V skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo in Odlokom o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode je lastnik greznice dolžan enkrat letno sprazniti greznico.

Greznično goščo skladno s predpisi o ravnanju z odpadki oddamo na Centralni čistilni napravi. Greznične gošče so zelo koncentriran odpadek, ki vsebujejo strupene in okolju nevarne snovi.


povpraševanje
izdelava spletnih strani Copyright © EcoPlus