Za podjetja:

Filtriranje goriv in olj

Filtracija goriv
Če je delež nečistoč v gorivu previsok in gorivo izgublja svoje kurilne lastnosti, ga je potrebno prefiltrirati. V nasprotnem primeru lahko nečistoče povzročijo resnejšo okvaro naprave ali stroja. Gorivo se filtrira preko dveh filtrov:

• Grobi filtrirni vložek (velikost por 250 µm)
• Fin filtrirni vložek (velikost por 4µm)

Filtracija hidravličnih olj
V hidravličnem olju, ki je v uporabi se vežejo nečistoče, ki zaidejo vanj preko hidravličnega sistema. Filtrirne vložke prilagajmo lastnostim olja.

Čiščenje CNC obdelovalnih strojev
Dandanašnji proizvodni obrati delujejo 24 ur na dan, skoraj vse dni v letu. In pri taki obremenjenosti je zelo pomembno redno vzdrževanje obdelovalnih strojev. Obdelovalne stroje čistimo z detergentom, ki odstrani tudi bakterije, ki se namnožijo v hladilni tekočini in lahko povzročijo hude kožne reakcije. Med čiščenjem odstranimo staro hladilno tekočino, ki jo v podjetju ustrezno predelamo in pripravimo novo po navodilih stranke.

povpraševanje
izdelava spletnih strani Copyright © EcoPlus